Cel: Emisja w regionalnej telewizji

Opis:
Krótka etiuda filmowa, poruszająca temat przemijania.